Skagen Salmon er et moderne fiskeopdrætsanlæg som er under opførelse i Skagen.

Anlægget kommer fra 2021 til årligt at producere ca. 3.000 t laks på en ny bæredygtig måde med brug af RAS-teknikken. De første salgsklare laks på ca. 4 kg vil udgå fra anlægget i 2023.

Fokus er helt overordnet på at Skagen Salmon er et bæredygtigt saltvandsdambrug, hvor miljøaftrykket er minimalt. Det opnås gennem brug af en unik renseteknik, hvorved udledningsvandet renses for kvælstof, fosfor og organisk materiale før det ledes til havet igen.

Anlægget har desuden stor fokus på brug af vedvarende energikilder.

Skagen Salmon Partnerselskab · Buttervej 49 · DK-9990 Skagen · +45 71 96 03 03 · CVR -nr. 37 77 64 75

Byggeadresse: Skagen Salmon · Buttervej 49 · DK-9990 Skagen